1. Privacybeleid


Albert Heijn België N.V. en Albert Heijn B.V. (“Albert Heijn”) zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor:
 • de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en sollicitanten via de websitejobs.albertheijn.be
 • de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten tijdens een (rechtstreekse) sollicitatieprocedure;
Dit privacybeleid informeert jou over de persoonsgegevens die Albert Heijn verwerkt tijdens het sollicitatieproces. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat de verwerking van jouw gegevens transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Albert Heijn gaat zorgvuldig om met de gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op jobs.albertheijn.be We brengen je op de hoogte van alle belangrijke wijzigingen, maar Albert Heijn raadt je aan dit privacybeleid ook geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 6 februari 2020.

1.1 Waarom verwerken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens om te beoordelen of wij je een arbeidsovereenkomst zullen aanbieden.
Wij hebben jouw gegevens nodig voor:
 • wervings- en selectiedoeleinden;
 • om met jou te communiceren;
 • om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarop je solliciteert;
 • (indien de aard van de functie dit rechtvaardigt) een social media onderzoek;
 • (indien de aard van de functie dit rechtvaardigt) een screening, assessment, of medische keuring.

1.2 Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Website

Als je solliciteert op een vacature via de website werk.ah.be of rechtstreeks via de betreffende afdeling en/of Human Resources worden de benodigde persoonsgegevens gevraagd, zoals je voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, extra telefoonnummer, e-mailadres, opleidingen, beschikbaarheid, CV en je motivatie.

Indien je jonger bent dan 16 jaar verwerken wij de naam en contactgegevens van je ouders, voogden of verzorgers.

Wanneer je toestemming geeft om je locatie met ons te delen verwerken wij je locatie om de beschikbare vacatures op basis van je locatie te sorteren. Je locatie wordt niet door Albert Heijn opgeslagen maar is beschikbaar binnen de webbrowser die je gebruikt. Je kan je toestemming hiervoor altijd intrekken binnen de webbrowser.

Sollicitatieprocedure

Indien de sollicitatie in behandeling wordt genomen, kunnen wij ook de onderstaande gegevens verwerken:
 • je voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, extra telefoonnummer, e-mailadres, opleidingen, beschikbaarheid, CV en je motivatie.
 • aantekeningen van het sollicitatiegesprek;
 • (indien van toepassing) de resultaten van een screening, assessment, psychologisch onderzoek of medische keuring;
 • controle van jouw identiteit tijdens een sollicitatiegesprek door middel van een origineel identiteitsbewijs (wij maken nog geen kopie, dat is wel het geval indien je wordt aangenomen).

1.3 Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

De door jou aan Albert Heijn verstrekte persoonsgegevens worden door Albert Heijn bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, worden de gegevens 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij Albert Heijn, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.

1.4 Wat nu als je nog geen 16 bent?

Als je jonger bent dan 16 jaar, verzoeken we je je ouders te informeren over jouw sollicitatie bij Albert Heijn. Indien om toestemming wordt gevraagd, bijvoorbeeld voor het langer bewaren van jouw gegevens, hebben we vervangende toestemming van jouw ouders nodig.

1.5 Hoe beschermen we je persoonsgegevens?

Albert Heijn gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals Control Objectives for Information and related Technology (CobiT) en de Standard of Good Practice for Information Security (ISF).

1.6 Welke derden hebben toegang tot jouw gegevens?

Indien je daarvoor toestemming geeft kunnen we jouw gegevens doorgegeven aan andere bedrijven van Koninklijke Ahold Delhaize N.V. die mogelijk een geschikte functie voor jou hebben, zoals Etos B.V. of Gall & Gall B.V. Je kunt hiervoor toestemming geven via het webformulier op jobs.albertheijn.be of op een later moment indien hier om wordt gevraagd. Nadat deze bedrijven jouw gegevens hebben ontvangen zijn zij de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw gegevens en op de verwerking van persoonsgegevens is hun privacybeleid van toepassing. Deze kun je raadplegen via werk.etos.nl en werk.gall.nl.

Albert Heijn schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in, zoals op het gebied van e-mail- en postverwerking. Je kunt hierbij denken aan organisaties zoals Microsoft voor hosting en Tata Consulting Services voor onderhoud aan onze software en systemen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken voor de doeleinden van Albert Heijn, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker en heeft Albert Heijn de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Daarnaast sluiten wij met verwerkers een verwerkersovereenkomst.

Uitsluitend indien Albert Heijn hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Een deel van de dienstverleners van Albert Heijn bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Je persoonsgegevens kunnen daarom worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Albert Heijn zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd, zoals het overeenkomen met deze ontvangers van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld. Voor vragen hierover verzoeken wij je te wenden tot onze klantenservice.

1.7 Welke verzoeken kun je doen in verband met jouw persoonsgegevens?

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Albert Heijn over je verzamelt en deze laten corrigeren, overdragen of verwijderen door een verzoek op te sturen naar: privacy@aholddelhaize.com.

Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacybeleid, dan kun je tijdens werkdagen contact opnemen met privacy@aholddelhaize.com.

Onze functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via privacy@aholddelhaize.com. Indien je een klacht wilt indienen over ons gebruik van jouw gegevens of over hoe we je verzoek hebben behandeld, heb je het recht je te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. We willen je echter vragen eerst contact op te nemen met onze HR Service Desk via privacy@aholddelhaize.com indien je vragen of klachten hebt of wilt reageren op dit privacybeleid, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen.

2. Cookie Statement

Jobs.albertheijn.be maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScripts en web beacons. Wij willen jouw privacy waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van jouw bezoek(en) aan onze website verbeteren. Daarom vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder proberen wij je zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van cookies door Albert Heijn.

Dit cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2019.

2.1 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Albert Heijn B.V., gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid.

2.2 Maken wij gebruik van cookies?

werk.ah.be maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken die informatie op je apparaat kunnen plaatsen en van je apparaat kunnen lezen. Met behulp van cookies willen wij jouw gebruikservaring op onze werk.ah.be website verbeteren. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je de door jou bewaarde vacatures kunt terugzien op onze website. Daarnaast kan Albert Heijn dankzij cookies bijvoorbeeld zien hoe vaak de werk.ah.be website door bezoekers wordt bezocht.

Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies en vergelijkbare technieken:

Functionele cookies. Deze cookies zorgen er voor dat de website goed functioneert. Zo lezen wij bijvoorbeeld jouw schermformaat om de website juist geschaald weer te geven en worden de vacatures die jij bewaart op je computer bewaard.

Analytics cookies. Deze cookies meten het gebruik van onze website. Deze statistieken geven ons inzicht in onder meer hoe vaak onze website bezocht wordt en welke onderdelen van onze website bezoekers het meest interessant vinden. Dit doen wij om onze website continu te kunnen verbeteren en het bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. werk.ah.be maakt gebruik van analytische software om het gebruik van de website te meten. Bij het gebruik van bijvoorbeeld Google Analytics worden gegevens met Google gedeeld. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt; het IP adres wordt geanonimiseerd.

Tracking cookies. Dit zijn cookies die gegevens verzamelen over het internetgedrag (profiling). Deze tracking cookies worden gebruikt om jou relevante informatie te bieden bij een volgend website bezoek., bijvoorbeeld informatie passend bij jouw baan oriëntatie. Google Analytics kunnen we als tracking cookie inzetten. Hiervoor vragen we expliciet jouw toestemming in de cookiemelding. Geef jij geen toestemming dan doen we dat niet.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste cookies die via deze website worden gebruikt.
Read more

Heb je de job gevonden die je zoekt?

 

Bekijk alle vacatures